شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳

تحقق آبرسانی به ۱۶۲روستای کم برخوردار لرستان تاپایان سال از اولویت های مهم آبفاست.

مدیرعامل شرکت آبفا لرستان در جلسه مجمع خیرین آبرسان استان عنوان کرد؛

تحقق آبرسانی به ۱۶۲روستای کم برخوردار لرستان تاپایان سال از اولویت های مهم آبفاست.

 

 

یاسراکبریان مدیرعامل شرکت آبفالرستان در جلسه مجمع خیرین آبرسان از نقش مثبت خیرین در آبرسانی به روستاهای محروم استان تاکیدکرد.

مدیر عامل شرکت آبفا لرستان در جلسه مجمع خیرین آبرسان از برنامه های شرکت آبفا در تامین آب شرب روستاهای محروم در سطح استان خبر واظهارداشتندیکی از اقدامات ماندگار شهید آیت الله رئیسی ودولت سیزدهم طرح جهادآبرسانی وآبرسانی به ۱۰هزار روستای محروم در کشور بود که خوشبختانه این اتفاق در استان لرستان با مشارکت خیرین ،قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)وبسیج سازندگی روند مطلوبی داشته است وبراساس آخرین گزارشات دریافتی همکاران از ابتدای دولت تاکنون آبرسانی به ۱۶۱روستای محروم استان با جمعیتی بالغ بر ۷۸هزار نفر انجام شده  وبرنامه ریزی لازم را جهت تامین آب شرب به ۱۶۲روستای محروم دیگر در سطح استان انجام داده که تلاش خواهیم کرد تا پایان سال این امر محقق شود که در نتیجه آن حدود ۷۳هزار نفر از جمعیت روستایی ازنعمت آب شرب برخوردار خواهند شد.
اکبریان خاطر نشان کرد که باید  از همه ظرفیت های خیرین در سطح استان  برای کمک به اجرای پروژه های آبرسانی در روستاها استفاده کنیم ودر این راستا شرکت آبفا آمادگی لازم جهت مشارکت در برنامه های خیرین آبرسان در سطح استان را دارد.
در ادامه این جلسه اعضای مهم خیرین آبرسان در خصوص برنامه های مد نظر راهکار های لازم را ارائه نمودند.

آخرین خبرها