دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

آمادگی شرکت آبفای استان برای عبور ازفصل گرما

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان درجلسه قرارگاه پایش،توزیع وتامین آب استان عنوان کرد:

آمادگی شرکت آبفای استان برای عبور ازفصل گرما

 

 

به گزارش خبرنگارروابط عمومی شرکت آب وفاضلاب لرستان درجلسه قرارگاه پایش،توزیع وتامین آب شرب درخصوص برنامه های عملی شرکت آبفا برای عبور ازفصل گرما تصمیمات مهمی اتخاذ گردید.دراین جلسه حمیدرضا کرم وند مدیرعامل شرکت،ضمن اشاره به شرایط آبی استان وکمبود بارش ها به نسبت بازه کوتاه مدت وبلند مدت وپیش بینی شرایط سخت برای تامین آب شرب به ویژه درروستاهااز معاونت ها ومدیران ستادی وامورات درخواست نمود که همه تجهیزات وامکانات شرکت را با توجه به شرایط پیش رو به روزرسانی کنند وکمبودهارا سریعا برطرف نمایند وی تاکید کرد که خوشیختانه با برنامه ریزی انجام گرفته وبرطرف کردن نقاط ضعف موجود وهمچنین شرکت دراجرای پروژه های آبرسانی با مشارکت نیروهای جهادی وهمکاری وهمراهی مردم،امیدواریم ازفصل گرما سلامت عبور کنیم.وی درپایان همکاران راازانجام هرگونه مصاحبه وارائه گزارش بدون هماهنگی با مدیریت وروابط عمومی  شرکت منع نمود.

آخرین خبرها

ویدئوها

رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت روز زن
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)
جشنواره نخستین واژه (آب)
تجلیل ازخبرنگاران