يكشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

اجرای طرح نمونه برداری و مقایسات بین آزمایشگاهی به میزبانی آبفا لرستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان خبر داد:

اجرای طرح نمونه برداری و مقایسات بین آزمایشگاهی به میزبانی آبفا لرستان

 

 

به گزارش خبرنگار سایت شرکت آب وفاضلاب استان لرستان یاسر اکبریان درگفتگو با خبرنگاران از میزبانی این شرکت در اجرای طرح  نمونه برداری و مقایسات بین آزمایشگاهی  خبر داد وی گفت :  این طرح  با مشارکت مراکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت های آب و فاضلاب لرستان، همدان، ایلام و کرمانشاه در تاریخ ۲۳دی ماه  برگزار می گردد،  اکبریان توضیح داد؛ عملکـرد فنـی آزمایشـگاه های آب این شرکت ها در نمونه برداری و آزمایش پارامترهای کیفی آب بـرای کسـب اطمینـان از اعتبـار اندازه گیری هـا یا آزمون ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
  اکبریان خاطرنشان کرد که اجرای طرح مقایسات نمونه برداری و بین آزمایشگاهی شامل ارزیابی آزمون های انجام شده بر روی نمونه آزمون های یکسان یا مشابه، توسط دو یا چند آزمایشگاه بر طبق شرایط از پیش تعیین شده است که  یکی از الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 به شمار می رود.َ

آخرین خبرها

ویدئوها

گوشه ای از اقدامات شرکت آبفا برای مقابله با بارندگی های اخیر
رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)