يكشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

اجرای موفقیت آمیز مانورآمادگی،مقایسه ای مراکز پایش کیفیت آب،منطقه ۲کشوربه میزبانی لرستان

مدیر عامل شرکت آبفا لرستان عنوان کرد؛

اجرای موفقیت آمیز مانورآمادگی،مقایسه ای مراکز پایش کیفیت آب،منطقه ۲کشوربه میزبانی لرستان

مدیرعامل شرکت آبفا لرستان گفت:مانور آمادگی،مقایسه ای مراکز پایش وکنترل کیفیت آب،منطقه ۲ کشوری به میزبانی لرستان به شکل مطلوبی برگزار شد.

یاسر اکبریان در حاشیه بازدید از جلسات ویرنامه های تمرینی تیم های اعزامی استان های ایلام،کرمانشاه،همدان به همراه تیم پایش وکنترل کیفی آبفای استان گفت: اینگونه برنامه ها برای حفظ آمادگی شرکت های آبفا در مواجهه با حوادث جوی وچالش های آبی بسیار مهم است 

وی افزود: در این برنامه که به صورت جلسه ومیدانی برگزار گردید اهدافی مانند تعامل بین دستگاهی در سطح استان هابه ویژه با دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی ازمرجع های تایید کیفیت آب شرب،اجرای آزمون مقایسه نمونه برداری،پارامترهای فیزیکی،شیمیایی وباکتریولوژی همچنین طرح نمونه برداری آزمایشگاهی هوشمند برمبنایGPS
مورد آزمایش وتمرین قرار گرفت.
این برنامه تمرینی به مدت یک روز در دی ماه به میزبانی شرکت آبفای لرستان انجام شد.

فایل پیوست: 

آخرین خبرها

ویدئوها

گوشه ای از اقدامات شرکت آبفا برای مقابله با بارندگی های اخیر
رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)