يكشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

افتتاح طرح های آبرسانی به ۲۶پروژه روستایی استان لرستان درقالب پویش هرهفته الف-ب-ایران

باحضوروزیرمحترم نیرووبه صورت ویدئوکنفرانس صورت خواهدگرفت:

افتتاح طرح های آبرسانی به ۲۶پروژه روستایی استان لرستان درقالب پویش هرهفته الف-ب-ایران

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب لرستان مدیرعامل این شرکت خبراز افتتاح طرح های آبرسانی به ۲۶ روستای استان لرستان درهفته آخر شهریورباحضوروزیر محترم نیرو به صورت ویدئوکنفرانس داد.

حمیدرضا کرم ونددراین خصوص توضیح دادکه درقالب پویش هر هفته الف –ب –ایران ودرهفته بیست ویکم این پویش ۲۶ روستای استان بااعتباربالغ بر۲۵ میلیاردتومان به شبکه لوله کشی آب سالم وبهداشتی متصل خواهندشد،وی درخصوص خصوصیات پروژه هاگفت:این طرح هاشامل خط انتقال،حفرچاه احداث مخزن ،نصب تابلو برق وحصارکشی می باشدکه درمدت ۳سال این پروژه هاآماده وتوسط مقام عالی وزارت نیرو درهفته آخرشهریور ماه به بهره برداری خواهندرسید.کرم وندخاطرنشان کرد میزان اشتغال زایی مستقیم وغیرمستقیم این طرح ها۱۳۰ نفر بوده که همه این افراداز بومی های استان بوده وهمچنین درراستای سال جهش تولید تمامی تجهیزات بکارگرفته شده ساخت داخل کشور بوده است.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص شما از ربات است.
CAPTCHA ی تصویری

آخرین خبرها

ویدئوها

گوشه ای از اقدامات شرکت آبفا برای مقابله با بارندگی های اخیر
رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)