يكشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب در استان لرستان طی ۴۳ سال انقلاب اسلامی

افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب در استان لرستان طی ۴۳ سال انقلاب اسلامی

 

 

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان ،مدیر عامل این شرکت با اشاره به عملکرد صنعت فاضلاب استان در طول چهل و سه سال عمر انقلاب اسلامی گفت:در حالی که پیش از انقلاب اسلامی هیچ تصفیه خانه فاضلابی در استان وجود نداشت به برکت انقلاب ۴ تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای استان احداث شده است.

حمید رضا کرم وند گفت: پنج تصفیه خانه ی فاضلابی که هم اکنون در دست بهره برداری است شامل:تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد با دبی ۸۴ هزار مترمکعب در روز و با فرآیند لاگون هوادهی کامل و لجن فعال متعارف،تصفیه خانه فاضلاب بروجرد با دبی ۲۶ هزار مترمکعب در روز و فرآیند لجن فعال متعارف،تصفیه خانه فاضلاب الیگودرز با دبی ۱۵ هزار مترمکعب در روز و همچنین تصفیه خانه فاضلاب شهر پلدختر با دبی ۲هزار و ۳۵۰ مترمکعب در روزو فرآیند برکه تثبیت با لاگون بی هوازی در حال بهره برداری می باشند.

وی ادامه داد: پنج تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای دورود ،کوهدشت،نورآباد،ازنا و الشتر در دست ساخت می باشد.که شامل :تصفیه خانه فاضلاب دورود با یک مدول و ظرفیت ۲۲ هزارمترمکعب در روز، تصفیه خانه فاضلاب ازنا با دو مدول و ظرفیت ۱۱هزار و ۱۳۰ مترمکعب در روز، تصفیه خانه فاضلاب الشتر با دو مدول و ۱۰ هزار مترمکعب در روز،تصفیه خانه فاضلاب نورآباد با دو مدول و ۱۲ هزار مترمکعب در روز و تصفیه خانه فاضلاب   کوهدشت با یک مدول و ظرفیت ۲۴هزار و ۴۵۰ مترمکعب در روز در حال ساخت می باشند.

احداث تصفیه خانه فاضلاب و بهره برداری از آن درارتقا سطح بهداشت و سلامتی جامعه موثر است که امیدواریم با جذب اعتبار به موقع و همکاری سایر دستگاههای دولتی این پنج تصفیه خانه فاضلاب تا پایان سال ۱۴۰۲به بهره برداری برسند.

آخرین خبرها

ویدئوها

گوشه ای از اقدامات شرکت آبفا برای مقابله با بارندگی های اخیر
رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)