شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

باحضور خیر آبرسان کشوری،آبرسانی به ۲روستای محروم نورآباد لرستان انجام گرفت

باحضور خیر آبرسان کشوری،آبرسانی به ۲روستای محروم نورآباد لرستان انجام گرفت

 

 

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب لرستان در مراسمی باحضور معاون عمرانی استاندار،فرمانده سپاه استان،امام جمعه شهرستان دلفان وجمعی از مسولین شهرستان آیین افتتاحیه وبهره برداری از مجتمع آبرسانی عزیزکشته شهرستان دلفان انجام گرفت.

حمیدرضا کرم وند مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان دراین مراسم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته برای تکمیل این مجتمع از تعامل مناسب وارزشمند مجموعه نیروهای جهادی،خیرین آبرسان وسپاه استان برای رفع محرومیت ازروستاهای استان دربخش آب سخن گفت وتاکید کرد که درحال حاضر برنامه جامعی تنظیم شده است تادریک دوره سه ساله بیش از۳۰۰روستارا درقالب این طرح های جهادی تحت پوشش شبکه آب شرب وخدمات شرکت آب وفاضلاب قرارگیرند.

لازم به ذکر است این مجتمع که بخشی از آن توسط حاج اکبر ابراهیمی خیرکشوری تامین اعتبار گردیده آبرسانی به ۶روستابا جمعیتی معادل با۲۱۷ خانواررا تحت پوشش قرار داده وشامل حفر دوحلقه چاه ،احداث ایستگاه پمپاژ به تعدادسه باب ،احداث مخزن به تعداد۶باب واجرای خط وشبکه توزیع آب ۲۰کلیومتری می باشدکه اعتبارهزینه شده مبلغ ۲۵۰میلیارد ریال بوده است وبرآورد می شود برای بهره بردای کامل از این پروژه معادل ۲۰۰میلیاردریال دیگر نیاز باشد.

آخرین خبرها

ویدئوها

رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت روز زن
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)
جشنواره نخستین واژه (آب)
تجلیل ازخبرنگاران