يكشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

برنامه ریزی برای اجرای شبکه آبرسانی به ۴۰۰روستا درلرستان

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان خبرداد:

برنامه ریزی برای اجرای شبکه آبرسانی به ۴۰۰روستا درلرستان

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان خبرداد:برنامه ریزی برای اجرای شبکه آبرسانی به ۴۰۰روستا درلرستان/ توزیع عادلانه آب یکی ازمزیت های یکپارچه سازی درشرکت های آبفا می باشد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب لرستان  ودر گفتگوبا مدیرعامل این شرکت ازبرنامه ریزی گسترده وجهادی برای اجرایی نمودن شبکه آبرسانی به ۴۰۰روستا درسطح استان لرستان خبرداد.حمیدرضا کرم ونددراین خصوص گفت درحال حاضرتعداد۳۰۰۰روستادراستان وجودداردکه از این تعدادحدود۱۵۳۰روستاتحت پوشش خدمات شرکت آب وفاضلاب قراردارندکه بعدازیکپارچه سازی درسطح شرکت های آب وفاضلاب شهری وروستایی تلاش شده است درراستای سیاست های این یکپارچگی که همان توزیع عادلانه آب می باشدخدمات رسانی به روستاهارا افزایش داده وبه همین منظوردرطی این مدت که حدود۶ماه می باشدبااقدامات فوری وضربتی که توسط همکاران وبااستفاده ازامکانات موجود صورت گرفته ،تعداد۱۰۰روستا که دارای مشکلات مختلفی درحوزه تامین آب بودندبه فوریت حل شده است.

مدیرعامل شرکت ادامه داد که بارایزنی وبازدیدهای مختلفی که انجام گرفته  وبرگزاری  جلسات بانمایندگان مردم درمجلس ومقامات دولتی درحال برنامه ریزی ومطالعات میدانی جهت افزایش روستاهای تحت پوشش برای اجرای شبکه آبرسانی هستیم ودرهمین راستاتعدادنزدیک به ۴۰۰روستارا که اغلب آنان تحت پوشش خدمات شرکت تابه حال نبوده اندشناسایی وتلاش می کنیم دریک بازه زمانی کوتاه اقدامات مثبتی برای این روستاها اتفاق بیفتد،وی درخصوص همکاری سایرنهادها برای تحقق این موضوع اینچنین توضیح دادکه برآوردمابرای اجرایی نمودن این اقدام اعتباری بالغ بر۴۰۰میلیاردتومان می باشدکه امیدواریم بامذاکرات خوبی که با نمایندگان محترم مردم درمجلس صورت گرفته است وهمچنین نگاه مثبت مدیریت ارشداستان بتوانیم دربودجه سال۱۴۰۰اعتبارمناسبی را برای این پروژه هامصوب وتخصیص آن رابگیریم .لازم به ذکراست که تعدادمشترکین روستایی دراستان لرستان ۱۳۹هزارمشترک می باشد.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص شما از ربات است.
CAPTCHA ی تصویری

آخرین خبرها

ویدئوها

گوشه ای از اقدامات شرکت آبفا برای مقابله با بارندگی های اخیر
رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)