يكشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

برگزاری جلسه آموزشی سامانه جامع مدیریت کنترل پروژه در شرکت آب وفاضلاب لرستان

برگزاری جلسه آموزشی سامانه جامع مدیریت کنترل پروژه در شرکت آب وفاضلاب لرستان

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب  استان لرستان  اولین جلسه توجیهی سامانه جامع مدیریت وکنترل پروژه باحضور همکاران ستاد ومشاوران حوزه های عمرانی درمحل سالن آمفی تئاترشرکت آب وفاضلاب لرستان برگزارشد.

دراین جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس وبامیزبانی دفتر کنترل پروژه این شرکت وبا مدیریت خانم مهندس اکرم خدایی برگزار گردید فرآیندها ومراحل کاری استقرارسامانه به بحث وبررسی گذاشته شد ونظرات کارشناسان در حوزه های کاری مختلف اخذگردید.

همچنین دراین جلسه مقررگردید ازابتدای سال ۱۴۰۰مراحل انجام کاربه صورت هوشمند توسط این سامانه انجام شود.

آخرین خبرها

ویدئوها

رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت روز زن
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)
جشنواره نخستین واژه (آب)
تجلیل ازخبرنگاران