چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

برگزاری جلسه طرح جهادآبرسانی شرکت آبفا لرستان و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)درتهران/پیشرفت ۶۱درصدی دراستان

برگزاری جلسه طرح جهادآبرسانی شرکت آبفا لرستان و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)درتهران/پیشرفت ۶۱درصدی دراستان

 

 

به منظور هم افزایی وهماهنگی در ادامه طرح جهاد آبرسانی در لرستان جلسه ای با حضور مدیرعامل ،معاون بهره برداری وتوسعه شبکه آب وکارشناسان وهمچنین مسئولین بسیج سازندگی سپاه استان به میزبانی قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)در تهران برگزار گردید.

دراین جلسه یاسراکبریان مدیرعامل شرکت آبفا ضمن تشکر از تلاشهای جهادی مجموعه قرارگاه امام حسن(ع)وبسیج سازندگی سپاه استان ،روند اجرای طرح را در استان مطلوب عنوان کرد وگفت:خوشبختانه با توجه به تعامل مناسبی که بین همکاران درسطح معاونت بهره برداری وتوسعه آب با مجموعه بسیج سازندگی در استان ومشاورین طرح وجود دارد شاهداجرای طرح با سرعت مناسبی هستیم وبراساس گزارشات دریافتی ناظرین طرح، پروژه در حال حاضر باپیشرفت ۶۱درصدی در استان در حال ادامه می باشد که نسبت به میانگین کشوری در شرایط مناسبی قرار داریم.

وی همچنین توضیح دادکه پیش بینی می کنیم تعدادقابل توجهی از این طرح درجریان سفر رئیس جمهور مردمی به استان به بهره برداری ومابقی هم تاپایان سال واوایل سال آینده به سرانجام خواهد رسید.

درادامه این دیدارمسئولین قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)در بخش آب از برنامه ریزی وهماهنگی های خوب شرکت آبفا در تسریع فعالیتهادرظرف یکسال گذشته وبخصوص در زمان مدیریت جدید شرکت آبفا تقدیر وتشکر نمودند.

آخرین خبرها

ویدئوها

گوشه ای از اقدامات شرکت آبفا برای مقابله با بارندگی های اخیر
رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)