دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح الگوی مصرف آب وبرق ویژه بانوان لرستان

درقالب بانوی آب برگزارگردید:

برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح الگوی مصرف آب وبرق ویژه بانوان لرستان

 

 

به گزارش خبرنگارروابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان لرستان بامشارکت امور خانواده وبانوان استانداری کارگاه یکروزه با موضوع اصلاح الگوی مصرف آب وبرق ویژه بانوان دستگاههای اجرایی استان برگزار گردید دراین کارگاه حمید رضا کرم وند مدیرعامل شرکت آبفا ورئیس شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب وبرق استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی در استان به نقش بانوان دررعایت الگوی مصرف آب وبرق اشاره وتاکید کرد خانواده وبه ویژه بانوان می توانند درکاهش هزینه های اقتصادی خانوار ومدیریت مصرف بهینه آب وبرق تاثیرگزار باشند،وی همچنین خاطر نشان کرد وضعیت منابع آبی دراستان درسالهای اخیرروندکاهشی داشته واین یک تلنگر به همه می باشد که بیشتر مراقب آب باشند وهر فرد وظیفه دارد نسبت به این موضوع مراقبت بیشتری داشته باشد،در ادامه این کارگاه خانم ولی پور مدیرکل امورخانواده وبانوان استانداری ضمن تاکید بربرگزاری مستمر این کارگاه ها درسطح دستگاه های اجرایی،خاطرنشان کردکه مشاورین بانوان دستگاه هابرنامه ریزی لازم جهت برگزاری کلاس های آموزشی بامشارکت شرکت های آب وبرق استان انجام دهند.

درادامه این کارگاه توسط مدرسین دعوت شده مباحث مدیریت مصرف بهینه آب وبرق وروش های اصلاح الگوی مصرف تشریح شد.

آخرین خبرها

ویدئوها

رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت روز زن
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)
جشنواره نخستین واژه (آب)
تجلیل ازخبرنگاران