يكشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

تقدیر از اعضای شورا وبسیجیان فعال پایگاه شهید عمار شرکت آبفا استان لرستان

تقدیر از اعضای شورا وبسیجیان فعال پایگاه شهید عمار شرکت آبفا استان لرستان

با حضور مدیرعامل ،فرمانده پایگا ه  بسیج شهید عمار شرکت آب وفاضلاب استان ومسئول حوزه بسج حضرت امیر (ع)ادارات استان ،تقدیر از اعضای شورای وبسیجیان فعال پایگاه شهید عمار شرکت آبفا استان انجام گرفت .

مهندس یاسراکبریان مدیرعامل شرکت آبفا لرستان :حضور همکاران در برنامه های بسیج  بصورت داوطلبانه و در راستای فرامین مقام معظم رهبری می باشد و خوشبختانه مجموعه شرکت آبفا در این عرصه در همه مناسبت ها و هرجایی  که نیاز بوده حضور فعال داشته است واین افتخارماست که علاوه بر سقای مردم بودن در بحث برنامه های فرهنگی ودینی همیشه درصحنه هستیم

آخرین خبرها

ویدئوها

گوشه ای از اقدامات شرکت آبفا برای مقابله با بارندگی های اخیر
رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)