پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

جلسه شورای هماهنگی تحقیقات صنعت آب و برق لرستان

به میزبانی شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزار شد:

جلسه شورای هماهنگی تحقیقات صنعت آب و برق لرستان

 

 

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان ، اولین جلسه شورای هماهنگی  تحقیقات صنعت آب و برق به میزبانی شرکت آب و فاضلاب و با حضور نمایندگان حوزه تحقیقات درشرکتهای توزیع برق و آب منطقه ای برگزار شد.

در این جلسه عناوین و موضوعاتی که ظرفیت و امکان تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترک بین شرکتهای زیر مجموعه صنعت آب و برق استان انتخاب گردید همچنین برای پیشبرد و تکمیل برنامه های این شورا مقرر گردید که از ظرفیت های دانشگاهها و مراکز علمی و شرکتهای نوپا(استارت آپ ها) استفاده گردد.

لازم به ذکر است که رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در لرستان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب و دبیر شورای هماهنگی تحقیقات صنعت آب و برق محسن الوندی رئیس گروه تحقیقات این شرکت انتخاب گردید.

آخرین خبرها

ویدئوها

رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)