شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

حضور موفق همکاران بخش کنترل کیفی در آزمون کشوری کیفیت آب شرب خط قرمز ما است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان خبر داد:

حضور موفق همکاران بخش کنترل کیفی در آزمون کشوری کیفیت آب شرب خط قرمز ما است

 

 

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان،مدیر عامل این شرکت از موفقیت در آزمون مهارت نمونه برداران آزمایشگاههای آب استان  به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران خبر داد.

حمید رضا کرم وند در این خصوص گفت:براساس استاندارد ۱۷۹۲۵ آزمون مهارت به معنای ارزیابی عملکرد مشارکت کننده مطابق معیارهای از پیش تعییم شده به روش مقایسه های بین آزمایشگاهی می باشد.

کرم وند در خصوص هدف از برگزاری آزمون مهارت نمونه برداران آزمایشگاههای آب گفت:مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب،با هدف صحه گذاری روند نمونه برداری و اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیت نمونه برداران در محل شرکت آب و فاضلاب تهران برگزار گردید.در این آزمون ۷ نفر از نمونه برداران تابعه با تجهیزات کالیبره و وسایل نمونه برداری در محل حضور داشته و اقدام به نمونه برداری و اتدازه گیری پارامترهایی مثل:کدورت،کلر باقیمانده،phو....نمودند سپس این مقادیر توسط کارشناسان آزمایشگاه مورد مقایسه قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان افزود: بر اساس استانداردهای تعریف شده، آب آشامیدنی آبی است، که ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدی باشد که مصرف آن برای آشامیدن، خطری را در کوتاه یا بلند مدت ، برای سلامت انسان، به همراه نداشته باشد.

کرم وند با بیان اینکه آزمایشگاه‌های آبفای استان از جمله آزمایشگاهای معتمد سازمان محیط زیست است اظهار داشت: این شرکت با  ۲۴ آزمایشگاه در سطح استان و روزانه بیش از ۱۰۰ نمونه آزمایش با همکاری  مرکز بهداشت استان انجام داده تا کیفیت آب و کیفیت مطلوب آن را تایید نمایند خوشبختانه تاکنون هیچ مورد ویژه ای از آلودگی میکروبی و شیمیایی آب در استان گزارش نشده است.

وی تاکید کرد که یکی از اصول شرکت آب و فاضلاب توزیع آب شرب و بحث کیفیت آن است و این موضوع به عنوان خط قرمز سیاست های این شرکت می باشد.

آخرین خبرها

ویدئوها

رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت روز زن
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)
جشنواره نخستین واژه (آب)
تجلیل ازخبرنگاران