شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

حفر وتجهیز۱۸حلقه چاه آب درسال۱۴۰۱

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان بیان کرد:

حفر وتجهیز۱۸حلقه چاه آب درسال۱۴۰۱

 

مدیرعامل شرکت آبفای لرستان گفت:درسال ۱۴۰۱تعداد۱۸حلقه چاه آب درمناطق شهری وروستایی به بهره برداری  می رسند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب لرستان حمیدرضا کرم وندگفت:ازتعداداین ۱۸ حلقه چاه ۸حلقه دربخش آبرسانی شهری درشهرستانهای دورود،ازنا،بروجرد،کوهدشت وسلسله می باشند وتعداد۱۰حلقه از این چاه هادربخش روستایی برای تامین آب ۳۰روستا است.

کرم وند افزود:درعملیات حفر وتجهیز ونیرورسانی این چاه ها برای ۵۶نفر به شکل مستقیم اشتغال زایی می شود.

وی همچنین اضافه کرد که تجهیز این چاه ها با الکتروپمپ ونصب تابلو وکابل کشی وعملیات عمرانی جهت جلوگیری ازریزش حلقه های چاه آب ولوله کشی جهت انتقال آب آنها به مخازن انجا م می شود.

کرم وند خاطرنشان کرد:حفر وتجهیز این چاه ها برای آبرسانی به مناطق دارای افت فشار ویاقطعی موقت در مناطق شهری ونیز برای آبرسانی به روستاهاجهت بهره مندی ازآب سالم وبهداشتی است.

استان لرستان دارای۵۹۸هزار مشترک آب در بخش های شهری وروستایی می باشد.

آخرین خبرها

ویدئوها

رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت روز زن
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)
جشنواره نخستین واژه (آب)
تجلیل ازخبرنگاران