پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان ازعملیات اجرایی آبرسانی به۱۲۶روستای شهرستان سلسله خبرداد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان ازعملیات اجرایی آبرسانی به۱۲۶روستای شهرستان سلسله خبرداد.

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان لرستان مدیرعامل این شرکت ازپروژه آبرسانی به ۱۲۶روستای کهمان بازدید به عمل آورد.

حمیدرضا کرم وند در این خصوص گفت:عملیات اجرایی آبرسانی به ۱۲۶ روستای کهمان درچندفاز شروع شده است ودرفاز اول آبرسانی به ۲۶روستای کهمان شمالی با اعتباری بالغ بر۳۰میلیارد تومان باحضور قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)وهمکاری با قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران استان لرستان انجام شده است.

کرم وند گفت:درپروژه آبرسانی به روستاهای کهمان شمالی ۴۳کیلومتر لوله گذاری واصلاح شبکه واحداث یک دستگاه تنظیم فشارآب ومخرن ۲۰۰متر مکعبی دردستور کار قراردارد.باافتتاح این پروژه آبرسانی ۱۲۶روستای شهرستان سلسله با۴۹۴۹خانوار وجمعیتی درحدود۱۷هزار نفرازنعمت آب شرب سالم برخوردارخواهندشد.

لازم به ذکر است که شرکت آب وفاضلاب استان لرستان با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)اقدام به آبرسانی به روستاهای محروم این استان نموده است.

آخرین خبرها

ویدئوها

رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت روز زن
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)