پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

مدیریت مصرف بهینه آب را همچنان مد نظر قراردهند

درخواست مدیرروابط عمومی شرکت آب وفاضلاب لرستان ازمردم:

مدیریت مصرف بهینه آب را همچنان مد نظر قراردهند

 

 

 

به گزارش خبرنگارروابط عمومی شرکت آب وفاضلاب لرستان مهدی بابایی پور مدیرروابط عمومی این شرکت اظهارداشت باتوجه به تلاش های شبانه روزی مدیریت وهمکاران جهت تامین آب شرب سالم برای شهروندان وروستائیان گرامی،ازهم استانی های عزیز تقاضا داریم همچنان با این شرکت همکاری کافی دربحث مدیریت مصرف بهینه آب شرب را داشته باشند.

بابایی پور افزود:ما نیاز به این همراهی وهمکاری داریم چرا که منابع آبی دراستان به سختی درحال تولید می باشندوعدم بارش های کافی،این شرایط را بسیار ویژه کرده که قطعا با تلاش های همکاران وصبوری وهمراهی مردم عزیزمی توانیم این شرایط را مدیریت کنیم .

مدیرروابط عمومی شرکت آبفای استان خاطرنشان کردباتوجه به اینکه درآستانه بازگشایی مدارس ومکان های آموزشی هستیم نیازاست که متولیان این نهادهامراقبت از مصرف آب را بیشتر کنند والبته همکاران ما برنامه ریزی لازم را انجان داده اندتاضمن بازدید ازاین مکان ها موارد هدر رفت آب را بررسی واقدامات لازم را انجام دهند.

بابایی پور درانتهاتاکید کرداز هم استانیهای محترم انتظار داریم درصورت هرگونه مشکل یا سوال درخصوص وضعیت آب شرب را فقط ازطریق سامانه ۱۲۲این شرکت درشبانه روزپیگیری وبه اخبار اعلام شده توسط سایت شرکت وسایر کانالهای مرجع مانند صداوسیما وخبرگزاری های معتبر رجوع وبه شایعات فضای مجازی توجه نداشته باشند.

آخرین خبرها

ویدئوها

رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت روز زن
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)