يكشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

منابع تامین آب شرب لرستان چشمه ها،سراب وچاه ها هستند.

مدیر عامل آبفا لرستان خبر داد؛

منابع تامین آب شرب لرستان چشمه ها،سراب وچاه ها هستند.

 

 

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان گفت:در حال حاضر منابع تامین آب شرب در لرستان چشمه ها،سراب وچاه ها هستند واز هیچ کدام از سدهای موجود در استان برای تامین آب شرب استفاده نمی شود.
یاسر اکبریان در خصوص منابع تامین آب شرب استان گفت:با توجه به اینکه در حال حاضر در استان لرستان تعداد۳۳شهرو۱۶۰۰روستا با تعداد۶۱۰هزار مشترک تحت پوشش خدمات شرکت آبفای استان می باشندکه این تعداد شهر وروستاتوسط همکاران بصورت شبانه روزی رصد وپایش وخدمات متنوعی در بخش شهری وروستایی به آنها ارائه می گردد.
اکبریان خاطرنشان کرد:در حال حاضر منابع تامین آب در استان بیش از ۸۰۰منبع تامین شامل چاه، چشمه،سراب وقنات داریم که با توجه به کاهش بارندگی ها در سال آبی ۱۴۰۲-  ۱۴۰۳ که براساس آمار سازمان هواشناسی تا پایان دی ماه میزان بارندگی ها به نسبت بلند مدت۸۳درصد کاهش بارش داشته که همین موضوع مارا مصمم نموده است تا تصمیمات وبرنامه ریزی مناسب برای شرایط پیش رو اتخاذ کنیم.
مدیر عامل آبفا لرستان افزود:یکی از چالش های پیش روی ما در استان این است که در حال حاضر از هیچ یک از سدهای فعال موجود دراستان برای آب شرب استفاده نمی شود.واین موضوع باعث شده که مابرای مواجهه با شرایط خشکسالی از سایر ظرفیت ها استفاده بهینه داشته باشیم.

آخرین خبرها

ویدئوها

گوشه ای از اقدامات شرکت آبفا برای مقابله با بارندگی های اخیر
رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)