پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

کسب رتبه دوم امورفرهنگی ودینی شرکت آب وفاضلاب لرستان درکشور

کسب رتبه دوم امورفرهنگی ودینی شرکت آب وفاضلاب لرستان درکشور

 

 

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان لرستان ودرگفتگوبا مهدی بابایی پور دبیرشورای فرهنگی ودینی این شرکت بیان کرد:کسب رتبه دوم شرکت آب وفاضلاب لرستان درزمینه فعالیت های فرهنگی ودینی درسطح شرکت های آب وفاضلاب کشور.

بابایی پور دراین خصوص گفت :درارزیابی های انجام گرفته توسط شرکت مهندسی آبفا کشور ودرمیان ۳۵شرکت آب وفاضلاب،امورفرهنگی ودینی شرکت آبفالرستان موفق به کسب رتبه دوم شده است.

وی توضیح داداین ارزیابی هادرحوزه های نماز-امربه معروف-حقوق شهروندی-اوقات فراغت- قرآن وعترت-برنامه های مربوط به اهل بیت-مدیریت مصرف بهینه آب وصیانت از خانواده بوده است.

دبیرشورای فرهنگی ودینی شرکت افزود:این موفقیت درنتیجه تلاش های مجموعه همکاران شرکت به ویژه اعضای محترم شورای فرهنگی ودینی شرکت وحمایت های مدیریت محترم دراجرای برنامه ها بوده که علیرغم وظایف ورسالت مهم شرکت آب وفاضلاب درجهت تامین وتوزیع آب شرب ودفع بهداشتی فاضلاب نسبت به برنامه های فرهنگی ودینی نگاه ویژه ای شده است ودرطی ۷سال گذشته شرکت آب وفاضلاب لرستان جزو برترین شرکت ها درسطح کشور بوده است.

بابایی پوردرپایان یادآورشدبرای سال۱۴۰۱برنامه های متنوعی برای همکاران وخانواده های آنان درنظرگرفته شده است که طبق جدول ابلاغی تلاش می کنیم به شکل مطلوب این برنامه هارااجرا کنیم.

آخرین خبرها

ویدئوها

رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)