چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

کیفیت آب و پساب در ۲۴ آزمایشگاه سطح استان مستمراً پایش و رصد می شود.

مدیرعامل شرکت آبفا لرستان عنوان کرد؛

کیفیت آب و پساب در ۲۴ آزمایشگاه سطح استان مستمراً پایش و رصد می شود.

 

 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: ‌پایش مستمر کیفیت آب و پساب در ۲۴ آزمایشگاه سطح شرکت از جمله اقدامات این شرکت در راستای اطمینان از کیفیت آب شرب است که مستمراً در ۳۵ شهر و ۱۶۵۰ روستای تحت پوشش این شرکت انجام می گردد. 

یاسر اکبریان امروز در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به عملکرد موثر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضلاب لرستان در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: سال گذشته ۷۵۹ هزار و ۹۰۶ آزمون کلرسنجی، ۹۵۶ هزار و ۵۷۷ آزمون کدورت سنجی، ۲۲ هزار و ۶۸۸ آزمون باکتریولوژی و ۴۳۷ آزمون فیزیکوشیمیایی از آب شرب و در بخش‌های شهری و روستایی انجام گردید که خوشبختانه کیفیت آب شرب استان لرستان بر اساس راستی آزمایی دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۴۰۲ دارای مطلوبیت لازم می باشد. پیاده سازی و اجرای برنامه ایمنی آب مطابق برنامه وزارت بهداشت و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ۵ شهر و ۳ روستای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب ، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کلستریدیوم پرفرژنس در ۲ تصفیه خانه آب و تامین و توزیع ۱۶۰۰تن ماده گندزدای آب ژاول، ۶ تن پرکلرین و ۳ تن گاز کلر در ۵۳۰ سامانه گندزدایی شهری و روستایی سطح استان از دیگر مواردی است که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان به آنها اشاره کرد. 
 اکبریان پیاده سازی و استقرار استاندارد ۱۷۰۲۵در سطح ۲ آزمایشگاه پایش کیفیت آب و اجرای کالیبراسیون سالیانه تجهیزات آزمایشگاهی را از دیگر اقدامات انجام شده مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آبفا عنوان کرد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزاری اولین دوره آزمون مقایسات نمونه برداری آزمایشگاهی و بین آزمایشگاهی آب را با حضور استان های ایلام، همدان و کرمانشاه را از دیگر اقدامات انجام شده را در بخش کیفیت آب عنوان نمود و اشاره کرد که در این آزمون نتایج آزمایشات آب در استان لرستان با نتایج سایراستان ها از نظر آماری قابل قبول و نزدیک بهم بود که حاکی از دقت و صحت آزمایشات در آزمایشگاه های سطح استان می باشد.

آخرین خبرها

ویدئوها

گوشه ای از اقدامات شرکت آبفا برای مقابله با بارندگی های اخیر
رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)