يكشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

۲۴ هزار میلیارد ریال برای تکمیل شبکه فاضلاب شهر خرم آباد نیاز است

مدیر عامل شرکت آبفا لرستان عنوان کرد:

۲۴ هزار میلیارد ریال برای تکمیل شبکه فاضلاب شهر خرم آباد نیاز است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت:در حال حاضر ۳۶۵ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر خرم آباد اجرا شده است و تعداد مشترکان فاضلاب این شهر ۱۳۷ هزار و ۶۷۵ مشترک می باشد.

 شهر خرم آباد دارای سه مدول (بخش یا واحد) تصفیه خانه فعال به ظرفیت ۸۴ هزار مترمکعب معادل ۳۰۰ هزار نفر می باشد که ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای ایجاد مدول چهارم این تصفیه خانه نیاز است.

 ۳۵۰ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاصلاب در شهر خرم آباد سنتی است و اکنون پیشرفت فیزیکی طرح شبکه جمع آوری پیشرفته ۴۴ درصد می باشد.

 در حال حاضر ۱۲ شهرستان،۳۲ ناحیه شهری شامل ۹ شهر قدیم و ۲۳ شهر جدید، سه هزار و ۱۲ ناحیه روستایی و یکهزار و ۶۳۲ نقطه شهری تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان هستند.
 

آخرین خبرها

ویدئوها

گوشه ای از اقدامات شرکت آبفا برای مقابله با بارندگی های اخیر
رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)