دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

۱۰۶روستای محروم استان دراردیبهشت ماه باتانکرآبرسانی شده است

مدیرعامل شرکت آبفا استان بیان کرد:

۱۰۶روستای محروم استان دراردیبهشت ماه باتانکرآبرسانی شده است

 

 

به گزارش خبرنگارروابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان لرستان ودرگفتگو با حمیدرضا کرم وندمدیرعامل این شرکت،از عملیات آبرسانی با تانکر برای ۱۰۶روستای استان به وسیله تانکر خبرداد.وی گفت این روستاها درمناطق مختلف استان می باشند وحدود ۴۸روستا ازآنها به صورت خودگردان مدیریت می شوندکه تلاش می کنیم باهمکاری نیروهای جهادی وقرارگاه امام حسن(ع)این روستاهارا تحت پوشش خدمات شرکت وتامین آب به وسیله شبکه لوله کشی درطی سه سال آینده قرار دهیم.

وی ادامه دادکه برنامه ریزی های لازم جهت افزایش تانکرهای آبرسانی درقالب اجاره وهمکاری سایرنهادها انجام گرفته ومشکلی در خصوص  تامین آب به وسیله تانکر دراستان نداریم.

مدیرعامل آبفای لرستان درپایان ازهم استانی های عزیزدرخواست کرد که هرگونه حادثه یا مشکل در بحث خدمات آب ویا فاضلاب را به سامانه۱۲۲شرکت اطلاع داده تا همکاران دراسرع وقت نسبت به حل آن اقدام نمایند.

لازم به توضیح است که لرستان دارای ۲۹۵۰روستا می باشد که ازاین تعداد۱۶۲۰روستا تحت پوشش خدمات شرکت آبفا می باشند.

 

آخرین خبرها

ویدئوها

رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت روز زن
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)
جشنواره نخستین واژه (آب)
تجلیل ازخبرنگاران