پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

لایرویی، شستشو و گندزدایی تعدادی از مخازن آب شرب شهرهای ازنا و مؤمن آباد انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ازنا عنوان کرد؛

لایرویی، شستشو و گندزدایی تعدادی از مخازن آب شرب شهرهای ازنا و مؤمن آباد انجام شد.

محسن دهقان پور مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ازنا گفت:  به منظور ارتقاء شاخص های کیفی آب شرب، در راستای خدمت رسانی به مردم عزیز و به همت رئیس و کارکنان اداره  بهره برداری و توسعه آب و واحد پایش و کنترل کیفی این امور، مخزن ذخیره آب شرب ۲۴۰۰ متر مکعبی شهر ازنا  و مخزن ذخیره آب شرب شهر مؤمن آباد مطابق دستورالعمل های شرکت آب و فاضلاب لایروبی، شستشو و گندزدایی شد.

وی افزود:  برنامه شستشوی مخازن ذخیره آب شرب در سطح شهر و روستاهای شهرستان با برنامه ریزی های صورت گرفته در حال انجام است که از ابتدای سال جاری تا کنون مخازن ۷ روستای سطح شهرستان شستشو شده و در نظر داریم تا پایان سال جاری تمامی مخازن آب  شرب شهری و روستایی را شستشو دهیم.

دهقان پور تاکید کرد: با توجه به نگاه ویژه امور آب و فاضلاب شهرستان ازنا به موضوع کیفیت و سلامت آب شرب، پایش های کیفی و سلامت آب شرب سطح شهرستان به صورت برنامه ریزی شده انجام می شود و آب شرب بصورت  سالم و بهداشتی در اختیار مردم شریف شهرستان قرار می گیرد.

آخرین خبرها