چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

لایرویی، شستشو و گندزدایی تعدادی از مخازن آب شرب شهرهای ازنا و مؤمن آباد انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ازنا عنوان کرد؛

لایرویی، شستشو و گندزدایی تعدادی از مخازن آب شرب شهرهای ازنا و مؤمن آباد انجام شد.

محسن دهقان پور مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ازنا گفت:  به منظور ارتقاء شاخص های کیفی آب شرب، در راستای خدمت رسانی به مردم عزیز و به همت رئیس و کارکنان اداره  بهره برداری و توسعه آب و واحد پایش و کنترل کیفی این امور، مخزن ذخیره آب شرب ۲۴۰۰ متر مکعبی شهر ازنا  و مخزن ذخیره آب شرب شهر مؤمن آباد مطابق دستورالعمل های شرکت آب و فاضلاب لایروبی، شستشو و گندزدایی شد.

وی افزود:  برنامه شستشوی مخازن ذخیره آب شرب در سطح شهر و روستاهای شهرستان با برنامه ریزی های صورت گرفته در حال انجام است که از ابتدای سال جاری تا کنون مخازن ۷ روستای سطح شهرستان شستشو شده و در نظر داریم تا پایان سال جاری تمامی مخازن آب  شرب شهری و روستایی را شستشو دهیم.

دهقان پور تاکید کرد: با توجه به نگاه ویژه امور آب و فاضلاب شهرستان ازنا به موضوع کیفیت و سلامت آب شرب، پایش های کیفی و سلامت آب شرب سطح شهرستان به صورت برنامه ریزی شده انجام می شود و آب شرب بصورت  سالم و بهداشتی در اختیار مردم شریف شهرستان قرار می گیرد.

آخرین خبرها

ویدئوها

گوشه ای از اقدامات شرکت آبفا برای مقابله با بارندگی های اخیر
رادیو آبفا
هفته دولت
گزارش افزایش مصرف آب درلرستان

تصاویر

اینفوگرافیک جهاد آبرسانی در استان لرستان
طرح جهادآبرسانی درلرستان در قاب دوربین شرکت آب وفاضلاب استان با پیش رفت ۵۷درصدی قسمت اول
جشنواره آب و رسانه وزارت نیرو
کسب گواهینامه بین المللی
گرامیداشت یوم الله بیست ودوم بهمن
جشنواره نخستین واژه (آب)