چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

کیفیت آب و پساب در ۲۴ آزمایشگاه سطح استان مستمراً پایش و رصد می شود.

مدیرعامل شرکت آبفا لرستان عنوان کرد؛

کیفیت آب و پساب در ۲۴ آزمایشگاه سطح استان مستمراً پایش و رصد می شود.

 

 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: ‌پایش مستمر کیفیت آب و پساب در ۲۴ آزمایشگاه سطح شرکت از جمله اقدامات این شرکت در راستای اطمینان از کیفیت آب شرب است که مستمراً در ۳۵ شهر و ۱۶۵۰ روستای تحت پوشش این شرکت انجام می گردد. 

یاسر اکبریان امروز در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به عملکرد موثر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضلاب لرستان در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: سال گذشته ۷۵۹ هزار و ۹۰۶ آزمون کلرسنجی، ۹۵۶ هزار و ۵۷۷ آزمون کدورت سنجی، ۲۲ هزار و ۶۸۸ آزمون باکتریولوژی و ۴۳۷ آزمون فیزیکوشیمیایی از آب شرب و در بخش‌های شهری و روستایی انجام گردید که خوشبختانه کیفیت آب شرب استان لرستان بر اساس راستی آزمایی دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۴۰۲ دارای مطلوبیت لازم می باشد. پیاده سازی و اجرای برنامه ایمنی آب مطابق برنامه وزارت بهداشت و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ۵ شهر و ۳ روستای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب ، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کلستریدیوم پرفرژنس در ۲ تصفیه خانه آب و تامین و توزیع ۱۶۰۰تن ماده گندزدای آب ژاول، ۶ تن پرکلرین و ۳ تن گاز کلر در ۵۳۰ سامانه گندزدایی شهری و روستایی سطح استان از دیگر مواردی است که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان به آنها اشاره کرد. 
 اکبریان پیاده سازی و استقرار استاندارد ۱۷۰۲۵در سطح ۲ آزمایشگاه پایش کیفیت آب و اجرای کالیبراسیون سالیانه تجهیزات آزمایشگاهی را از دیگر اقدامات انجام شده مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آبفا عنوان کرد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزاری اولین دوره آزمون مقایسات نمونه برداری آزمایشگاهی و بین آزمایشگاهی آب را با حضور استان های ایلام، همدان و کرمانشاه را از دیگر اقدامات انجام شده را در بخش کیفیت آب عنوان نمود و اشاره کرد که در این آزمون نتایج آزمایشات آب در استان لرستان با نتایج سایراستان ها از نظر آماری قابل قبول و نزدیک بهم بود که حاکی از دقت و صحت آزمایشات در آزمایشگاه های سطح استان می باشد.

آخرین خبرها