شنبه ۲ تير ۱۴۰۳

آب

معاون مشترکین شرکت آب و فاضلاب لرستان خبر داد:

به گزارش  خبرنگار روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان،معاونت مشترکین این شرکت درخصوص یکی از معضلاتی که بر سر راه خدمات رسانی این شرکت وجود دارد گفت:

یکی از وظایف این شرکت آبرسانی به نقاط شهر و روستاهایی که تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب است.در این مسیرمعضلاتی وجود داشته که روند خدمات رسانی را کند می کند.

 مرتضی یاراحمدی گفت:استفاده از انشعاب غیر مجاز علاوه بر این که به شبکه آبرسانی خساراتی وارد می کند موجب تضیع حقوق سایر شهروندان می شود.

شنبه, ۲۹ شهريور, ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۳
مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان خبرداد:

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان خبرداد:برنامه ریزی برای اجرای شبکه آبرسانی به ۴۰۰روستا درلرستان/ توزیع عادلانه آب یکی ازمزیت های یکپارچه سازی درشرکت های آبفا می باشد.

شنبه, ۲۹ شهريور, ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۲
معاون مشترکین شرکت و اموردرآمد آب و فاضلاب لرستان خبر داد:

به گزارش  خبرنگار روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان،معاونت مشترکین از ادغام اطلاعات مشترکین شهری و روستایی خبر داد.

مرتضی یاراحمدی یاراحمدی گفت: از ابتدای سال ۹۹ برنامه ریزی جهت یکسان سازی برنامه نرم افزاری مشترکین شهری و روستایی که دارای مشکلات خاص خود بود در کمترین زمان ممکن همسان سازی صورت گرفت.

شنبه, ۲۹ شهريور, ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۹

به گزارش  خبرنگار روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان،مدیر عامل این شرکت خبر از وصل شدن آب شرب روستای چم کبود شهر معمولان داد.

حمید رضا کرم وند در این خصوص توضیح دادکه خوشبختانه با تلاش جهادی و شبانه روزی نیروهای اتفاقات و پیمانکار شرکت موفق شدیم در کمتر از دو ماه از شروع پروژه مشکل آب شرب این روستا را حل نماییم.

شنبه, ۲۹ شهريور, ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۶
باحضوروزیرمحترم نیرووبه صورت ویدئوکنفرانس صورت خواهدگرفت:

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب لرستان مدیرعامل این شرکت خبراز افتتاح طرح های آبرسانی به ۲۶ روستای استان لرستان درهفته آخر شهریورباحضوروزیر محترم نیرو به صورت ویدئوکنفرانس داد.

شنبه, ۲۹ شهريور, ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۷

آخرین خبرها